Product toegevoegd aan winkelmand
 

KVO


Yerseke: Onderzoek Veiligheidsbeleving Jachthavens

Doet u ook mee aan ons onderzoek over veiligheidsbeleving? De vragen gaan over veiligheid, maatregelen tegen inbraak en het onderhoud van de openbare ruimte. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 10 minuten en uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Enquête bewoners

Enquête ondernemers

Enquête waterrecreanten

Toelichting

Criminaliteit weet ook de weg naar jachthavens steeds beter te vinden. Het zijn omgevingen, waar je anoniem bent en over het algemeen is er beperkt toezicht en controle.

Om de jachthaven veilig en leefbaar te houden, besluiten steeds meer gemeenten om samen te gaan werken. Dit gebeurt vanuit een regionale aanpak met partijen, als gemeente, politie, brandweer, bewoners, ondernemers. Daarbij ondersteunen o.a. ook omgevingsdiensten, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en natuur- en landschapsbeheerders.

Samenwerking

De samenwerking in de aanpak van de veiligheid in jachthavens is de basis voor eventuele structurele verbeteringen, zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte aanpassingen worden gedaan. 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid