Product toegevoegd aan winkelmand
 

KVO


Onderzoek Veiligheidsbeleving haven- en industrieterrein Moerdijk

Doet u ook mee aan ons onderzoek over de veiligheidsbeleving? De vragen gaan over het veiligheid en mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om de openbare ruimte en het algemene veiligheidsgevoel te kunnen verbeteren.

 Vul de enquête in 

Moerdijk heeft haar veiligheid en beveiliging goed en collectief geregeld. De Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) zorgt voor de beveiliging van het haven- en industrieterrein, Denk hierbij aan surveillancediensten, het bewaken van toegangswegen en vluchtwegen, cameracontrole, calamiteitenalarmering en preventie-advies.

Doelstelling van de stichting: 
De SBIM heeft tot doel het bevorderen van een ongestoord gebruik van goederen door de daartoe gerechtigden en het bijdragen aan een veilige werkomgeving op het industrieterrein Moerdijk -en andere industrieterreinen- in de gemeente Moerdijk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het (doen) aanbieden van:

  • Een in nauwe samenwerking met de beveiligingsbranche samengesteld pakket van beveiligingsmiddelen en –maatregelen;
  • (bedrijfs-)brandweerzorg en voorlichting op het gebied van brandweerzorg;
  • Andere collectieve maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg, Arbowetgeving en milieu.

Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 10 minuten.

De samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van de veiligheid in het haven- en industrieterrein Moerdijkeden vormt de basis voor verdere structurele verbeteringen; zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte aanpassingen worden gedaan. Middels deze enquête wordt u in de gelegenheid gesteld om uw informatie te delen en kan ons echt helpen in het verbeteren van onze gezamenlijke doelen. 

Vul de vragenlijst in

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid