Product toegevoegd aan winkelmand

Keuzewijzer Veilig Uitgaan


Thema’s in de keuzewijzer

       

De aanpakken in de Keuzewijzer helpen om geweld, overlast door uitgaanspubliek, zakkenrollen en straatroof en misbruik van alcohol en/of drugs tegen te gaan en om de veiligheidsbeleving te vergroten.

Geweld

Vechtpartijen tussen uitgaanspubliek. Een horecamedewerker, portier of politieagent die wordt bedreigd. Het bezit en gebruik van een wapen. Allemaal voorbeelden van uitgaansgeweld. Hoeveel uitgaansgeweld er precies is, is niet bekend. Over het algemeen is de indruk dat het aantal incidenten afneemt doordat gemeente, politie en horeca meer samenwerken.

Berichten in de media wekken echter de indruk dat incidenten verharden. De politie kan helpen om een goed beeld te schetsen van de lokale omvang van uitgaansgeweld; er is een definitie beschikbaar die helpt om de juiste gegevens te achterhalen.

De volgende aanpakken helpen om geweld tegen te gaan:

Overlast door uitgaanspubliek

Luidruchtig uitgaanspubliek dat naar huis gaat aan het eind van de nacht, glasscherven en troep op straat, wildplassen, vernieling van auto’s en bushokjes langs de meest drukke routes, vandalisme in de horeca. Het zijn typische voorbeelden van overlast door uitgaanspubliek. Exacte cijfers zijn helaas niet voor handen; wat als overlast wordt ervaren is vaak persoonlijk.

De volgende aanpakken helpen om overlast tegen te gaan:

Zakkenrollen en straatroof

Uitgaanspubliek neemt doorgaans cash geld en een smartphone mee, maar letten niet altijd goed op hun spullen. Een druk uitgaansleven is daarom aantrekkelijk voor zakkenrollers. In het gedrang in cafés of clubs slaan ze hun slag.

Straatrovers houden juist niet van drukte en beroven uitgaanspubliek bijvoorbeeld op aan- en afvoerroutes van en naar het uitgaansgebied waar het rustiger is. De helft van alle straatroven vindt plaats in het weekend en het merendeel daarvan ’s nachts.

De volgende aanpakken helpen om zakkenrollen en straatroof tegen te gaan:

Misbruik van alcohol en drugs

Sinds 1 januari 2014 is het verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol in bezit te hebben. Ook is het verboden voor alcoholverstrekkers, zoals de horeca, om aan minderjarigen te schenken. Andere bestaande verboden, zoals het doorschenken aan dronken klanten, blijven van kracht. Daarnaast is het bezit en gebruik van drugs in de horeca verboden.

Deze regels zijn niet voor niks; onder invloed van alcohol en/of drugs neemt de kans op geweld en overlast toe. Een stapper onder invloed is bovendien een aantrekkelijk doelwit voor een zakkenroller. Ook de gezondheidsrisico’s zijn groot bij overmatig gebruik. Het gebruik van alcohol onder de 16 jaar neemt de afgelopen paar jaar af. Bij 16-jarigen blijft het gebruik (t/m 2013) echter behoorlijk stabiel. Het gebruik van uitgaansdrugs onder (uitgaande) jongeren tussen 16 en 24 jaar lijkt momenteel relatief hoog te liggen in Nederland.

De volgende aanpakken helpen om misbruik van alcohol en drugs tegen te gaan:

Veiligheidsbeleving

Veiligheidsbeleving is de manier waarop mensen veiligheid ervaren. Uit de Veiligheidsmonitor 2014 blijkt dat bijna een kwart van de ondervraagde Nederlanders zich wel eens onveilig voelt rondom uitgaansgelegenheden. Bijvoorbeeld omdat er ’s avonds, buiten het centrum op weg naar huis, nauwelijks iemand is.

Door slechte verlichting in het uitgaansgebied of drukte kan men zich ook onveilig voelen omdat het lastig is om je weg te vinden en onduidelijk is waar eventueel gevaar dreigt. Bovendien kan men het idee hebben dat er nauwelijks toezicht wordt gehouden op de veiligheid.

De volgende aanpakken helpen om onveiligheidsgevoelens tegen te gaan: