Product toegevoegd aan winkelmand
 

Keuzewijzer Veilig Uitgaan


Foute overnames goed aangepakt

Door de lange coronacrisis is de situatie voor ondernemers penibel. Er zijn toenemende zorgen over kwetsbaarheid van ondernemers en een verhoogd risico op overnames door criminelen. In het actieplan ‘Foute overnames goed aangepakt’ voert de gemeente Amsterdam een aantal concrete acties uit om te voorkomen dat zaken in verkeerde handen vallen. In dit actieplan zijn aanvullende acties benoemd.

De volgende acties worden ondernomen:

  1. waarschuwen;
  2. barrières opwerpen;
  3. aanpakken.

Op het gebied van bewustwording en het melden van signalen zet Amsterdam gericht in op de doelgroepen poortwachters, ondernemers, vastgoedeigenaren en medewerkers gemeente.

Daarnaast is geïnvesteerd in het sneller in behandeling nemen van signalen van foute overnames. Ook wordt snel actie ondernomen om dit te stoppen. De projectorganisatie foute overnames zorgt ervoor dat binnenkomende signalen op 1 centrale plek bekend zijn en worden gevolgd.

In het team dat de signalen wekelijks bespreekt, wordt onderzocht wat er precies aan de hand is, of aanvullende informatie beschikbaar is, wie het beste op het signaal kan reageren en er wordt een regisseur aangewezen.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid