Product toegevoegd aan winkelmand
 

Keuzewijzer Veilig Uitgaan


Alternatief uitgaan in coronatijd

Stemmingmakers, het onderzoeksbureau van Scholieren.com, deed in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de veiligheidsbeleving van jongeren in het alternatieve uitgaansleven tijdens de coronamaatregelen van de afgelopen 12 maanden. Al was de reguliere horeca gesloten, het uitgaansleven ging door. 

Het alternatieve uitgaansleven betreft in dit onderzoek:

  • Huisfeesten, feesten in een studentenhuis
  • Zuipkeet of schuurfeest
  • Feest in afgehuurde ruimte
  • Rave of feest in loods, park, weiland.

Meer dan de helft van de respondenten voelt zich even (on)veilig in het alternatieve uitgaansleven, als in het reguliere uitgaansleven. Bijna een derde voelt zich zelfs veiliger, een kleine groep voelt zich juist onveiliger. Een klein aantal heeft geen vergelijkingsmateriaal, omdat zij eerder nog niet uitging.

De respondenten voelen zich met name veiliger, omdat zij met meer bekende mensen bij elkaar zijn. Veiligheid gaat echter ook om zaken als brandveiligheid, verantwoord alcohol schenken en ventilatie. Aspecten waar horecaondernemers ook op inzetten en die bijdragen aan een prettige en veilige uitgaansomgeving. 

Volgens de respondenten komen ‘drugsgebruik’ en ‘handel in drugs’ in het alternatieve uitgaansleven meer voor. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat ‘kleine opstootjes’ juist minder voorkomen.

Ongeveer de helft van de respondenten verwacht als het uitgaansleven verder opengaat, voornamelijk weer naar het reguliere uitgaansleven met cafés, kroegen, clubs en evenementen terug te keren. Een bijna even grote groep denkt het beide te doen, namelijk zowel het alternatieve uitgaansleven blijven bezoeken, als het reguliere uitgaansleven. 

In kleine steden of dorpen verwacht een groter deel van de respondenten voornamelijk weer aan het reguliere uitgaansleven deel te nemen, dan in de grote steden. In grote steden verwachten ze vaker beide te gaan doen.

Respondenten die weer op de reguliere manier willen uitgaan, geven als reden dat je met meer mensen bent, nieuwe mensen ontmoet en dat het beter geregeld is. Makkelijker is dat het niet voor overlast zorgt. Respondenten die aangeven dat ze beide manieren van uitgaan willen combineren, geven daarvoor als reden dat zij het allebei leuk vinden en juist de afwisseling waarderen.

Over het onderzoek

  • Aan dit onderzoek deden 575 respondenten mee.
  • Voorwaarde voor deelname aan het onderzoek was dat de respondenten de afgelopen 12 maanden het alternatieve uitgaansleven hadden bezocht.
  • Onderscheid tussen uitgaan in grote steden en kleinere steden of dorpen: 37% - 63%.
  • Vrouwen 60%, mannen 40%.
  • Het onderzoek bestond uit een online vragenlijst gevolgd door een online groepsgesprek.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid