Product toegevoegd aan winkelmand

Keuzewijzer Veilig Uitgaan


Nudging

Nudging is een vorm van gedragsbeïnvloeding die gewenst gedrag faciliteert. Deze vorm van gedragsbeïnvloeding speelt in op het automatische gedrag van mensen: mensen maken keuzes meestal onbewust, vanuit een bepaalde routine, norm of overtuiging.

Nudging maakt gebruik van deze onbewuste processen die onze keuzes bepalen. Bijvoorbeeld een interventie die het uitgaanspubliek helpt om zich te gedragen zoals ze zich willen gedragen. Denk bijvoorbeeld aan pijlen die stappers met 'hoge nood' wijzen naar een urinoir.

Een nudge zorgt voor een voorspelbare gedragsverandering, zonder andere keuzeopties te verbieden of onmogelijk te maken. Het uitgaanspubliek wordt tijdens een uitgaansnacht aan veel prikkels blootgesteld: drukte, harde muziek, alcohol, hormonen. Een nudge is in feite een extra prikkel. Deze prikkel moet wel voldoende opvallen te midden van het feestgedruis, wil het effect hebben.

Wil je deze vorm van gedragsbeïnvloeding effectief inzetten, dan is een grondige probleemanalyse vooraf noodzakelijk.

Waarom werkt het

  • Beïnvloedt onbewuste keuzeprocessen.
  • Faciliteert gewenst gedrag.

Betrokken organisaties

Welke organisaties betrokken worden, hangt af van de specifieke nudge.

Te combineren met

Welke andere maatregelen getroffen moeten worden, hangt van de specifieke nudge.

Infosheet

  • Lees voor een uitgebreide beschrijving de infosheet over Nudging.