Product toegevoegd aan winkelmand
 

Keuzewijzer Veilig Uitgaan


Aanpak seksuele intimidatie in Rotterdam en Amsterdam

Een aantal gemeenten geeft prioriteit aan de aanpak van seksuele intimidatie in het uitgaansleven. Bijvoorbeeld door mee te doen met het programma Veilige Steden van het ministerie van OCW of het project Safe Streets van United Nations Women.  

Amsterdam en Rotterdam zijn als 1e actief met dit thema aan de slag gegaan. Hieronder staan hun activiteiten tot dusver.  

Rotterdam 

De gemeente liet in 2018 onderzoek doen naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven van Rotterdam. 69% van de respondenten geeft aan in de afgelopen 12 maanden weleens seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt te hebben tijdens het uitgaan.   

Het probleem wordt aangepakt via de aanpak van seksuele straatintimidatie. Rotterdammers kunnen hun ervaringen delen in de StopApp. Hierdoor worden de locaties (op straat) waar seksuele straatintimidatie voorkomt inzichtelijk gemaakt. Ook wordt horecapersoneel door Centrum Seksueel Geweld getraind op het herkennen van en handelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij wordt een combinatie gemaakt met een training over doorschenken: seksueel grensoverschrijdend gedrag gebeurt vaak onder invloed van alcohol.   

In de APV is een artikel opgenomen dat (seksuele) straatintimidatie lokaal strafbaar stelt. Rotterdam is de enige gemeente waar een (voorwaardelijke) boete werd opgelegd aan een dader vanwege seksuele intimidatie op straat. Dit APV-artikel houdt echter geen stand voor de rechter. In hoger beroep bleek namelijk dat het APV-artikel in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Ook maakt de Rotterdamse bepaling onvoldoende duidelijk welk gedrag ‘voorzienbaar’ strafbaar is. 

Amsterdam 

Gemeente Amsterdam neemt een aantal stappen om intimidatie op straat aan te pakken, onder andere in het uitgaansleven: 

  • Club Ethics: Stichting Nachtburgemeester Amsterdam (N8BM) zet samen met experts, waaronder Stichting Sexmatters, het project ClubEthics op, een duurzame aanpak van seksuele intimidatie in clubs. Clubs ondertekenen een manifest, protocol en gedragscode die onderstreept dat de club bijdraagt aan een veiligere dansvloer. Hun club is daarmee een plek waar bezoekers zich vrij kunnen uiten - vrij van discriminatie, geweld en seksisme. Stichting N8BM biedt hiervoor tools die dieper ingaan op safe-space-regels, beleid en (online) communicatie. Het project wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 gelanceerd.  
  • Training Safer Clubbing voor horecapersoneel: Stichting Sexmatters heeft aan het personeel van Amsterdamse clubs/uitgaansgelegenheden de "SaferClubbing"-trainingen gegeven. Deze zijn gericht op het veiliger en inclusiever maken van clubs. Tijdens de workshops leert het personeel o.a. voelsprieten te ontwikkelen voor ongewenste situaties en om die aan te pakken voordat ze uit de hand dreigen te lopen.  
  • Campagne Jij staat niet alleen: deze campagne is gericht op meisjes en jonge vrouwen die te maken krijgen met intimidatie en geweld, zoals straatintimidatie, sextortion of sexposure. Als zij behoefte hebben aan extra steun dan kunnen zij dit krijgen van een vriendin. Deze vriendin is een sterke Amsterdamse vrouw die als positief rolmodel en vriendin steun kan geven.  
  • Programma seksuele intimidatie en seksueel geweld: de campagne “Jij staat niet alleen” is de 1e stap in het Programma seksuele intimidatie en seksueel geweld. Er wordt in dit programma onder andere meer onderzoek gedaan naar dit onderwerp. De burgemeester gaat bovendien in gesprek met hotels, restaurants en nachtclubs om afspraken te maken over het melden van misstanden zoals ronselen, intimidatie en misbruik, en er wordt onderzocht of onwillige ondernemingen hiertoe gedwongen kunnen worden. Daarnaast zullen gebiedsverboden breder worden ingezet om intimidatie en seksueel geweld te bestrijden. 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid