Product toegevoegd aan winkelmand
 

Jongeren en georganiseerde criminaliteit


Plannen van aanpak ondermijning en jongeren

Op deze pagina vind je de plannen van aanpak van de gemeente Utrecht en Zaanstad. Er is ook een beschrijving van de werkwijze van Arnhem. Je kunt deze plannen en werkwijze gebruiken als voorbeeld en om inspiratie op te doen.

Plan van aanpak Utrecht

Met de nota 'Grenzen Stellen, Perspectief bieden' werkt de gemeente Utrecht aan een veilige en leefbare stad door het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit. 

Plan van aanpak Zaanstad

Daadkracht in preventie en repressie. In Zaanstad gaan ze gezamenlijk op weg naar een duurzame integrale aanpak tegen ondermijnende  jeugdcriminaliteit via het project 'Back on Track in 075'.

Plan van aan aanpak Arnhem

De gemeente Arnhem heeft in eerste instantie een project opgezet in 2 wijken in Arnhem-Oost (Malburgen en Presikhaaf), later is dit uitgebreid met de Geitekamp. Door middel van een projectteam en stuurgroep is vorm gegeven aan het projectplan, waarin 6 deelprojecten zijn opgenomen. De kwartiermakers van deze projecten vormen de projectgroep, die 6-wekelijks bijeenkomt.

Naar plan van aanpak Arnhem

Bekijk ook de tips om tot een plan van aanpak te komen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid