Product toegevoegd aan winkelmand
 

Jongeren en georganiseerde criminaliteit


Woon- en pleegbuurten van geregistreerde jeugdcriminaliteit

In het onderzoek Woon- en pleegbuurten van geregistreerde jeugdcriminaliteit van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) is de samenhang onderzocht tussen jeugdcriminaliteit en buurtkenmerken en de veranderingen die zich daarin voordoen over de tijd.

In zijn algemeenheid kun je zeggen dat typische pleegbuurten waar de politie de meeste jeugdcriminaliteit registreert zich kenmerken door relatief veel horeca, uitgaansgelegenheden en winkels. In buurten waar de meeste jeugdige verdachten wonen, wonen relatief meer jonge mannen, mensen met een migratieachtergrond en zijn er meer huishoudens die onder het sociaal minimum leven. Individuele kenmerken van jeugdige verdachten zelf en hun sociale omgeving lijken bij het plegen van delicten echter belangrijker dan buurtkenmerken.

In deze ‘kennisparel’ wordt hard bewijs geleverd over de zogenaamde wet van criminaliteitsconcentratie. En nu blijkt die concentratie zich ook voor te doen bij de woon- en pleegplaatsen van jeugdige delinquenten. Dit geeft de mogelijkheden om met een selectief en gericht criminaliteitsbeleid veel meer preventief en repressief effectief op te treden tegen allerlei vormen van criminaliteit, ook tegen jeugdcriminaliteit op buurtniveau.

Download

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid