Product toegevoegd aan winkelmand
 

Jongeren en georganiseerde criminaliteit


Website Criminaliteit en Recht

De website criminaliteit-en-recht.nl is een initiatief van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak, in samenwerking met de directie Strafrechtketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De website geeft, in de vorm van een kerncijferplatform, de meest actuele cijfers over de stand van criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid in Nederland weer. De website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in betrouwbare, eenduidige, kwantitatieve informatie over de gehele breedte van de strafrechtketen.

Het aantal opgenomen kerncijfers (en de detaillering daarvan) zal de komende jaren steeds verder worden uitgebreid. Het aantal organisaties betrokken bij de ontwikkeling neemt eveneens toe. Hierdoor neemt de verschafte informatie en de aansluiting op actuele maatschappelijke vragen toe en verbetert de kwaliteit van de gegevens verder.

De website is opgebouwd uit 6 thema’s binnen de strafrechtketen: preventie, slachtofferschap, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging. 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid