Product toegevoegd aan winkelmand
 

Jongeren en georganiseerde criminaliteit


Richting! Over het sturen op perspectief voor wijken

Bestuurders maken zich zorgen over wijken waar de problemen zich op stapelen. Hoe krijgen we richting in de aanpak van deze wijken? Het Verwey-Jonker Instituut doet in een nieuw essay voorstellen hoe je samenwerking organiseert in het wijkenbeleid.

Eerder schreef het instituut al over weerbare wijken tegen ondermijning, de justitiële functie bij  sociale achterstand en over een gekantelde inzet op werk, onderwijs en hulpverlening. Bij elkaar vormen ze een pleidooi voor een sociaal offensief.

Dit essay gaat over de realisatie van dat sociale offensief: door middel van samenwerking richting geven in de aanpak van perspectiefwijken. In het essay geeft het Verwey-Jonker Instituut ingrediënten voor de inrichting hiervan.

De schrijvers van het essay concluderen dat 6 ingrediënten noodzakelijk zijn:

  1. Burgerpanels: organiseer meer meedenkkracht vanuit de buurt, naast de inspraak en actie van actieve bewoners.
  2. De burgemeester centraal: als coach van een elftal.
  3. Een lokaal sociaal contract: betrokken partijen maken samen afspraken.
  4. Een onafhankelijk procesregisseur: een coördinerend bureau is noodzakelijk. Het moet met gezag kunnen opereren ten opzichte van de organisaties die het contract hebben ondertekend.
  5. Een gezamenlijke stuurgroep: hierin zit steeds slechts 1 vertegenwoordiger per deelnemend domein en de groep staat onder voorzitterschap van de burgemeester.
  6. Horizontale afstemming: de vertegenwoordiger van het Rijk moet namens alle relevante departementen kunnen meespreken. De schooldirecteur moet ook de inbreng van andere scholen meenemen. De vertegenwoordiger van het burgerpanel verwoord een gezamenlijke visie op de voornemens, de uitvoering en de vorderingen.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid