Product toegevoegd aan winkelmand
 

Jongeren en georganiseerde criminaliteit


Onderzoek naar crimineel netwerk in de Amsterdamse Wildemanbuurt

In opdracht van de gemeente Amsterdam onderzocht Bureau Beke een crimineel netwerk in de Wildemanbuurt. Het hechte en gesloten netwerk bestaat uit jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Ook criminele families maken deel uit van het netwerk. In het onderzoek wordt geschetst hoe de 156 personen uit het netwerk samenwerken en beïnvloed worden door bovenlokale criminele (drugs)netwerken.

Het onderzoek laat zien dat er sprake is van een hecht crimineel netwerk dat door zijn sterke onderlinge relaties efficiënt en gesloten is. Toetreding tot het netwerk is moeilijk, maar het omgekeerde is ook waar: eenmaal erin, kom je er moeilijk weer uit. Het netwerk is bijzonder vanwege de ernst van de gepleegde vermogensmisdrijven, het instrumentele geweld, de beschikbaarheid van wapens en de link met liquidaties.

Rising stars

Op basis van delictgedrag, leeftijd en pleegplaatsen wordt een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën delictplegers: jonge aanwas, rising stars, criminele locals, harde kern en facilitators. Voor de rising stars (‘doorgroeiers’) vraagt het rapport bijzondere aandacht. Deze jonge criminelen zijn op weg om toe te treden tot de harde kern van zware criminelen, maar omdat ze ‘te groot zijn voor de wijkagent, maar nog te klein voor de recherche’ blijven ze nu nog te vaak buiten beeld.

Misdaadcarrières doorbreken

De vele ervaringen die er in Amsterdam zijn met integraal werken en kijken, werpen vruchten af maar hebben nog niet voor een fundamentele kentering gezorgd in deze buurt. De netwerkanalyse en het langdurig interveniëren door middel van een systeemaanpak op het gehele netwerk bieden kansen om misdaadcarrières te doorbreken en in het beste geval te voorkomen.

Burgemeester Femke Halsema: "Het rapport van Beke biedt duidelijke aanknopingspunten voor interventie in het (boven)lokale criminele netwerk. Hiermee gaat het college aan de slag, samen met de politie en het Openbaar Ministerie. De uitdaging waarvoor we staan is om door het maken van slimme keuzes onze aandacht, mensen en middelen nog beter en meer contextgericht in te zetten, zodat we de schaarse capaciteit bij politie, gemeente en andere partners zo efficiënt mogelijk benutten."

Downloads

Artikel Bureaubeke.nl
Onderzoek: Misdaadcarrières voorkomen en doorbreken
Raadsbrief

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid