Product toegevoegd aan winkelmand
 

Jongeren en georganiseerde criminaliteit


Ondermijnende criminaliteit in kwetsbare wijken in relatie tot arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid

Dit rapport beschrijft de bevindingen van een onderzoek naar de relatie tussen betrokkenheid bij (ondermijnende) criminaliteit enerzijds en arbeidsparticipatie en (tevredenheid met) bestaanszekerheid anderzijds.

Het onderzoek is uitgevoerd in 3 wijken in Amsterdam, Arnhem en Tilburg.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid