Product toegevoegd aan winkelmand
 

Jongeren en georganiseerde criminaliteit


Engaging youth at risk of violence in services: Messages from research

De effectiviteit van het aanpakken van geweld onder jongeren hangt af van de betrokkenheid van jongeren. Dit onderzoek brengt in kaart hoe je jongeren het beste bij preventieprogramma´s kunt betrekken.

Jongeren nemen vaker deel aan preventieprogramma´s als het boeiende activiteiten zijn en in een toegankelijke, veilige en uitnodigende omgeving (ook digitaal) plaatsvinden. Ook neemt de participatie toe als ze mede door jongeren zijn ontworpen en gepersonaliseerd om in te spelen op de behoeften en voorkeuren van jongeren zelf. 

Leeftijdsgenoten met een gedeelde status of culturele achtergrond kunnen ook een positieve rol spelen, net als ouders/verzorgers. Daarnaast kan een meer geïntegreerd dienstensysteem de betrokkenheid van jongeren bij diensten ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van duidelijke verwijzingstrajecten. 

Download het onderzoek op sciencedirect.com

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid