Product toegevoegd aan winkelmand
 

Jongeren en georganiseerde criminaliteit


De effecten van criminaliteitspreventie

Het onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval heeft een onderzoek gedaan naar de effecten van criminaliteitspreventie in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In dit onderzoek staan 4 thema’s centraal. Namelijk:

  • Woninginbraak;
  • Betrekken van burgers bij preventie;
  • Uitgaansgeweld;
  • Georganiseerde criminaliteit.

Woninginbraak

In de afgelopen 10 jaar is er in Nederland een daling te zien in het aantal (woning-) inbraken. Er is onder meer ingezet op inbraakbeveiliging aan woningen, maar ook op het veilig ontwerpen van de omgeving. Uit verzamelde gegevens blijkt dat deze maatregelen effect hebben op de daling in het aantal (woning-) inbraken.

Betrekken van burgers bij preventie

Jongeren zijn vaak de oorzaak van criminaliteit in een buurt. De afgelopen jaren is er dan ook veel overlast veroorzaakt door deze groep. In Nederland worden jongerenbegeleiders ingezet om zo de overlast in buurten te verminderen. Deze begeleiders doen dit door een vertrouwensband op te bouwen met jongeren. Ook kan de invloed van de buurtbewoners goed werken tegen onrust in een wijk. Belangrijk hierbij is dat de politie goed wordt ingelicht door de buurtbewoners.

Uitgaansgeweld

In Nederland zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, politie en horeca. Een voorbeeld hiervan is het snelle optreden van de politie, wanneer er een dreigende situatie ontstaat in een uitgaansgebied. De politie hanteert hierbij een gerichte aanpak, dat wil zeggen dat er wordt gekozen voor het grootste risico op dat moment. Ook wordt het barpersoneel in uitgaansgelegenheden getraind om in te grijpen bij gewelddadige situaties. Deze afspraken zorgen dat het uitgaansgeweld wordt verminderd.

Georganiseerde criminaliteit

Het is op dit moment niet mogelijk om aan te tonen dat preventieve maatregelen invloed hebben op het verminderen van georganiseerde criminaliteit. Ondanks dat er wel maatregelen worden genomen, is het niet duidelijk of dit direct invloed heeft op de georganiseerde criminaliteit.

Download 

Onderzoek 'De effecten van criminaliteitspreventie'

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid