Product toegevoegd aan winkelmand
 

Jongeren en georganiseerde criminaliteit


Onderzoeken Ondermijning en Jongeren

Hieronder vind je onderzoeken die in de Learning Community ‘Jonge aanwas uit de criminaliteit houden’ zijn genoemd of gebruikt. Daarnaast zijn er andere relevante onderzoeken op dit terrein. Daarmee vullen we de toolbox verder aan.

Filter zoekresultaten

Woon- en pleegbuurten van geregistreerde jeugdcriminaliteit

31 oktober 2022

In het onderzoek Woon- en pleegbuurten van geregistreerde jeugdcriminaliteit van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) is de samenhang onderzocht tussen jeugdcriminaliteit en buurtkenmerken en de veranderingen die zich daarin voordoen over de tijd.

lees meer

Stop in- en doorgroei

31 oktober 2022

Onderzoek over ‘de 2%’, een kleine harde kern van jongens die ernstig probleemgedrag vertonen en misdrijven plegen, en wat en wie ervoor nodig is in het jongerenwerk om deze groep goed te bereiken en ondersteunen. 

lees meer

Jongerenwerk voor ‘de 2%’

31 oktober 2022

Onderzoek over ‘de 2%’, een kleine harde kern van jongens die ernstig probleemgedrag vertonen en misdrijven plegen, en wat en wie ervoor nodig is in het jongerenwerk om deze groep goed te bereiken en ondersteunen. 

lees meer

De invloed van criminele netwerken op jongeren in 3 Arnhemse wijken

21 oktober 2022

De gemeente Arnhem wil de komende jaren op diverse manieren de strijd aangaan met de drugscriminaliteit in de stad. Een van de onderdelen van het meerjarenprogramma is de preventieve, proactieve en repressieve aanpak van jongeren in de drugscriminaliteit. In het rapport "Misdadige invloed' van Bureau Beke wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de invloed van criminele netwerken op de jeugd in 3 wijken in Arnhem-Oost, te weten Geitenkamp, Malburgen en Presikhaaf.

lees meer

Jong ontspoord in het drugsmilieu

21 oktober 2022

Bureau Beke heeft een rapport uitgebracht dat ingaat op de vraag hoe de aanzuigende werking van de zware drugscriminaliteit op jongeren te stoppen is. Het rapport levert geen quick wins maar geeft wel een overzicht van ervaringen en inzichten die tot nu zijn opgedaan.

lees meer

Onderzoek naar radicaliseren

21 oktober 2022

Voor een onderzoek naar radicalisering ging Annemarie van de Weert, onderzoeker bij Hogeschool Utrecht, in gesprek met jongerenwerkers en wijkagenten. Immers, zij moeten de vroege signalen van jongeren die radicaliseren oppikken. Maar hoe doe je dat? Het lastige is volgens Van de Weert dat dit gaat om gedrag en gedachten die niet strafbaar zijn.

lees meer

Website Criminaliteit en Recht

21 oktober 2022

De website criminaliteit-en-recht.nl is een initiatief van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak, in samenwerking met de directie Strafrechtketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

lees meer

Jeugdpeiling 2021

21 oktober 2022

Met stip op nummer 1 geven professionals in de aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen aan dat het voorkomen van jonge aanwas voor hun de belangrijkste pijler is voor 2022. Dit blijkt uit de jeugdpeiling die het CCV in het najaar van 2021 uitvoerde. Andere belangrijke onderwerpen zijn: ondermijning, drugscriminaliteit, zicht houden op online jeugdnetwerken, de rol van partners zoals school, vroegsignalering en kwetsbare jongeren.

lees meer

Misdrijven in kinderschoenen

21 oktober 2022

In het onderzoek 'Misdrijven in kinderschoenenstaat' van WODC de vraag centraal welke strafrechtelijke én niet strafrechtelijke aanpakken bestaan voor 12- en 13-jarige verdachten van een misdrijf. En hoe effectief zijn deze volgens professionals?

lees meer

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid