Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid


VeiligheidsEffectRapportage 2022 en verder

Regeren is vooruitzien. Dat geldt ook voor veiligheid en veiligheidsbeleid. Op dit moment vragen verstedelijking en krimp aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van crime prevention through environmental design. Welke trends neem jij waar? Wat zou het CCV hierin kunnen betekenen? En wat kun je met een Veiligheidseffectrapportage (VER)? Op deze pagina vind je inspirerende artikelen en nodigen we je van harte uit om suggesties te doen.

Veiligheidseffectrapportage

De Veiligheidseffectrapportage (VER) is ontwikkeld om de veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk te maken en bouwprojecten zo veilig mogelijk te maken voor gebruikers. Of het nu gaat om een busstation, een Vinex-locatie of een megabioscoop.

De VER richt zich vooral op het samenwerkingsproces tussen de verschillende partners zoals: gemeente, projectontwikkelaars, politie, brandweer en zorgpartijen. Met de VER wordt een gestructureerd en transparant proces doorlopen. Nog voor de daadwerkelijke bouw begint, worden mogelijke risico’s in beeld gebracht en veiligheidsmaatregelen voorgesteld.

De VER is een integraal veiligheidsinstrument. Dat betekent dat verschillende vormen van veiligheid, criminaliteit en overlast aan bod kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Woninginbraken
 • Overvallen
 • (Straat)intimidatie
 • Zakkenrollen
 • Winkeldiefstal
 • Overlast
 • Geweld
 • (On)bereikbaarheid hulpdiensten
 • Terrorisme
 • Verloedering
 • Onveiligheidsgevoelens
 • Brand
 • Giftige stoffen
 • Explosies
 • Natuurgeweld
 • Verkeersveiligheid.

Lees de Engelse factsheet

Veiligheidsscenario’s van de toekomst

Het is een uitdaging om de schaarse ruimte in de stad zo goed en veilig mogelijk in te richten. De Veiligheidseffectrapportage (VER) helpt professionals om tijdig in het ontwerpproces na te denken over veiligheid. De VER is een procesinstrument dat Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), oftewel veilig ontwerp, en beheer in zich heeft. 

Lees het artikel Veiligheidsscenario's van de toekomst

Veiligheidsuitdagingen in de verticale stad

Hoewel het aandeel eensgezinswoningen in de nieuwbouw nog steeds groter is dan het aandeel appartementen, ontkomen ook de Nederlandse steden niet aan verticalisering. Het is aan de professionals om na te denken over antwoorden op de negatieve gevolgen daarvan: grotere kans op anonimiteit, gevoel van onveiligheid en verlies van sociaal toezicht. 

Lees het artikel Veiligheidsuitdagingen in de verticale stad

Denk mee

Wij zijn benieuwd naar welke ontwikkelingen jij waarneemt en wat het CCV daarop zou kunnen aanbieden. Heb je daar beelden bij? We horen ze graag. Stuur je suggesties naar CCV-adviseur Lilian Tieman:  lilian.tieman@hetccv.nl. Zij bekijkt hoe je voorstellen een plek kunnen krijgen in ons aanbod voor 2020 en verder.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid