Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeeld van de gemeenten in de Provincie Utrecht

In het Veiligheidsbeeld van de gemeenten in de Provincie Utrecht wordt zowel op gemeentelijk als op Midden-Nederland niveau de ontwikkeling van de veiligheid beschreven.

Probleemstelling

Wat zijn de ontwikkelingen in Midden Nederland op het gebied van veiligheid.

Resultaten

De veiligheid in Midden-Nederland is het afgelopen jaar toegenomen. Gemiddeld daalde de criminaliteit in 2014 in alle gemeenten van Midden-Nederland zo’n zeven procent ten opzichte van 2013. 

De daling is zichtbaar op diverse terreinen: geweld acht procent, autokraak acht procent, zakkenrollen 31 procent, bedrijfsinbraken zestien procent, winkeldiefstal drie procent. Alleen het aantal meldingen van jongerenoverlast laat een gemiddelde stijging zien van negen procent.

Bijzonder is de daling van het aantal woninginbraken. Dankzij de zeer gunstige ontwikkeling in de laatste vier maanden van 2014 (een daling van 29 procent), staat de teller over heel 2014 op twintig procent daling ten opzichte van 2013. Hiermee is de ambitieuze doelstelling van een daling van vijftien procent van de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2012-2014 ruimschoots gehaald.

Organisatie

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Eenheidsstaf Politie Midden-Nederland

Bestanden