Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid


Doe de IVP-check

De IVP-checklist start met een algemene paragraaf over de afbakening, structuur en leesbaarheid van het integraal veiligheidsplan (IVP). Daarna volgen de onderdelen die in een IVP in ieder geval aan de orde moeten komen. De checklist gaat in op hoe jouw IVP tot stand kan komen en hoe je de uitvoering kunt borgen. De checklist is aanvullend op het Kernbeleid Veiligheid.

Onderstaande figuur laat schematisch de opbouw van de checklist zien. Informatie over de verschillende onderdelen is te vinden in het menu aan de linkerzijde.

Schema Integraal Veiligheidsplan

Voor de ontwikkeling van de checklist is gebruik gemaakt van de kennis die in de veiligheidspraktijk aanwezig is. Met een enquête en interviews met (lokale en regionale) beleidsmedewerkers van gemeenten, politie en Openbaar Ministerie (OM) en lokale politiechefs is achterhaald wat de belangrijke elementen en eisen zijn voor integrale veiligheids- en uitvoeringsplannen.

Database veiligheidsplannen

In de database veiligheidsplannen zijn gemeentelijke IVP’s en eventuele jaaruitvoeringsplannen opgenomen. Per veiligheidsplan is te zien of het gemaakt is volgens het Kernbeleid Veiligheid.

Mocht het veiligheidsplan van jouw gemeente er niet bij staan dan kunt u het mailen aan de webredactie.

Bestanden

Je kunt de checklist printen als pdf-bestand.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid