Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid


8. Budget

Het is belangrijk dat er budget beschikbaar is bij de uitvoering van de verschillende acties. In het integraal veiligheidsplan (IVP) moet je dit budget weergeven en toewijzen aan de verantwoordelijken voor de uitvoering.

Check

  • Neem een onderdeel ‘budget’ in het IVP op.
  • Koppel het beschikbare budget zoveel mogelijk aan de prioriteiten/doelen/activiteiten.

Tips

  • Stel de vraag of het eigen beschikbare budget en de inzet van budget van andere veiligheidspartners toereikend is om de acties uit te voeren.
  • Vermijd het toedelen van urencapaciteit aan de activiteiten in het IVP; dit leidt vaak tot schijnzekerheid.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid