Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid


Preventieve wijkaanpak ondermijning: het voorkomen van jonge aanwas in drugscriminaliteit 

Hoe helpt het CCV jou als gemeente?

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) ondersteunt landelijke, regionale en lokale partners met een aanpak gericht op het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Deze aanpak waarvoor een netwerk van samenwerkingspartners noodzakelijk is, bestaat uit maatwerk op lokaal niveau. Landelijke bevindingen en richtlijnen krijgen veelal een plek in deze aanpakken.

De adviseurs van het CCV nemen deel aan landelijke netwerken, kennen de meest recente wetenschappelijke inzichten, werken met een doelgroepgerichte aanpak, hebben kennis van de complexiteit rondom zorgmijdende multiprobleemgezinnen en kennen de praktijk van hun samenwerkingspartners en gemeenten. Ook brengen de CCV-adviseurs je graag in contact met zogenaamde koplopende gemeenten op een van de relevante onderwerpen uit deze menukaart.

Op basis van onze ervaringen met complexe ondermijningsvraagstukken hebben we een overzicht ontwikkeld van het CCV-aanbod op het gebied van de preventieve aanpak van ondermijning in de wijk. 

 

Overzicht preventieve wijkaanpak jonge aanwas in drugscriminaliteit:

Barrièremodel jonge aanwas in de drugscriminaliteit

Integrale werkwijze ‘aanpak criminaliteit binnen familiestructuren’ 

Meldingsbereidheid en regie op veiligheidsbeleving in de buurt bevorderen 

Aanpak verpauperde winkelstraten, kwetsbare wijklocaties en dubieuze ondernemers 

Ondersteuning lokale aanpak ondermijning en horeca

Messenproblematiek en wapenbezit

(Vroeg)signalering en de inzet van het 7 stappenmodel 

Ontwikkeling doelgroepgericht les-en voorlichtingsmateriaal 

Maandelijks online vragenuurtje doorbreken aantrekkingskracht harde criminaliteit

Landelijke bijeenkomst preventieve wijkaanpak ondermijning: voorkomen jeugdige aanwas in de drugscriminaliteit


Voor meer informatie over het CCV-aanbod gericht op de preventieve wijkaanpak, kun je terecht bij onze adviseur Lilian Tieman, Lilian.Tieman@hetccv.nl

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid