Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Weten wat er speelt

Onderzoek naar de informatiebehoefte van burgemeesters en van colleges van B&W als het gaat om sociale veiligheid en de handhaving van de openbare orde.

Probleemstelling

Wat is de daadwerkelijke informatiepositie en hoe kan een eventuele kloof tussen de behoefte en de praktijk verklaard worden?

Beschrijving

Het onderzoek valt op te delen in: 

  • de informatiebehoefte
  • de daadwerkelijke informatiepositie
  • verklaring van een eventuele kloof tussen beide

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen operationele informatie en analytische informatie. Bij operationele informatie gaat het om informatie over concrete zaken en incidenten die zich hebben voorgedaan. Onder analytische informatie verstaan we analyses, trends, monitors, et cetera van ontwikkelingen of gebeurtenissen die zich in het verleden voordeden.

Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksactiviteiten verricht:

  • interviews met 65 personen
  • juridische analyse wettelijk kader
  • document- en literatuurstudie
  • digitale enquêtering burgemeesters en beleidsmedewerkers.

Conclusies

Voor versterking van de informatiepositie van de burgemeester is niet direct nieuwe wetgeving vereist. De mogelijkheden om, zonder nieuwe wetgeving, te investeren in de informatiepositie op het gebied van sociale veiligheid, worden op dit moment door veel burgemeesters nog niet volledig aangewend. De verwachtingen over de invloed van de vorming van de nationale politie lopen uiteen, maar de meerderheid van de burgemeesters verwacht dat deze niet verandert.

Auteur

Mr. Melle Schol, mr. Niko Struiksma, prof.dr. Heinrich Winter, mr. Feikje Visser

Organisatie

Pro Facto in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Bestanden