Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Wegwijzer van veiligheidscijfers naar beleid

Voor een beter gebruik van de Veiligheidsmonitor

Deze publicatie biedt gemeenten tools en verdieping zodat zij beter gebruik kunnen maken van de Veiligheidsmonitor. De basis van de wegwijzer zijn enkele leerkringen waar experts van het CBS, I&O Research, het CCV, politie Haaglanden en gemeenten toelichting gaven over het beter gebruik maken van cijfers uit de Veiligheidsmonitor.

Beschrijving

Via de Veiligheidsmonitor genereren het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks minimaal 65.000 enquêtes over onder andere leefbaarheid, overlast, veiligheidsbeleving in de buurt en slachtofferschap.

Het ministerie en het CBS streven naar een optimale benutting van de Veiligheidsmonitor bij het vormgeven van gemeentelijk veiligheidsbeleid. Dit valt samen met de wens om de informatiepositie van gemeenten te versterken.

Platform31, het CCV en het CBS organiseerden daarom in 2016 een leerkring voor gemeenten. Deze leerkring bood hen tools en verdieping om hun integrale veiligheidsbeleid en de integrale aanpak van veiligheid en leefbaarheid in de wijken te versterken door een beter gebruik van de Veiligheidsmonitor. De opbrengsten van de leerkring zijn verwerkt in deze wegwijzer met daarin alle behandelde thema’s en vraagstukken.

Vragen die worden beantwoord in deze wegwijzer:

  • Hoe maak ik (beter) gebruik van de online databank?
  • Wat zijn de mogelijkheden van StatLine?
  • Hoe kan ik beter gebruik maken van de gegevens op basisteamniveau om beleid te maken?
  • Hoe kom ik meer te weten over aangiftecijfers en aangiftebereidheid?
  • Welke aanvullende informatiebronnen kan ik gebruiken in aanvulling op de Veiligheidsmonitor?
  • Hoe kan ik de cijfers van de Veiligheidsmonitor beter vertalen naar beleid?
  • Op een aantal punten mis ik nog informatie, wat biedt de Veiligheidsmonitor daarop in de toekomst?

Auteurs

Axel Weggelaar, Elke Moons en Ger Linden en Femke Bax

Organisaties

CCV, CBS en Platform31

Bestand