Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Strategieën van lokale veiligheid

Deze publicatie geeft een overzicht van wetenschappelijke inzichten over de sturing van lokale veiligheidszorg.

Probleemstelling

Sociale veiligheid is vanaf medio de jaren tachtig uitgegroeid tot het werkveld van vele publieke en private organisaties. Sindsdien zijn de ontstane samenwerkingsverbanden er niet overzichtelijker op geworden. Partijen werken langs elkaar heen of willen helemaal niet samenwerken, een gedeelde probleemanalyse ontbreekt en botsende belangen, competenties en taakstellingen staan gezamenlijke slagkracht in de weg. Voor gemeenten en stadsdelen is het een grote uitdaging om richting te geven aan die complexe veiligheidsnetwerken.

Beschrijving

Een aantal deskundige auteurs laat vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn licht schijnen over de moeilijk te stroomlijnen kluwen die de lokale veiligheidszorg nu is:

  • Sturing van lokale veiligheid: een achtergrondstudie - Ronald van Steden.
  • Wettelijke verankering van gemeentelijke regie in de veiligheidszorg: over problemen in de regie en in een wetsvoorstel - Jan Terpstra & Mirjam Krommendijk.
  • De problematische regierol van gemeenten: naar een democratische lokale veiligheidszorg - Bas van Stokkom.
  • Het veiligheidsarrangement: een innovatieve en systematische aanpak voor lokaal beleid - Hans Boutellier & Erik van Marissing.

Auteur

Onder redactie van Ronald van Steden

ISBN

978 90 8964 323 0

Organisatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Links