Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Regie op veiligheid effectief?

Plenaire lezingen, workshops en extra informatie van de conferentie ‘Regie op veiligheid effectief?’ zijn gebundeld in deze publicatie. Op 12 oktober 2009 organiseerden het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP)gezamenlijk de conferentie over de zin en onzin van een wet op de regierol van gemeenten.

Al enige jaren heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een wet in voorbereiding om de regierol van gemeenten in het kader van de integrale aanpak van overlast en criminaliteit te verankeren. Begin 2009 gaf het ministerie aan dit wetsvoorstel aan het eind van dat jaar graag tegemoet te zien. Algemeen wordt aanvaard dat de gemeente de regierol toekomt bij de vormgeving en uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid. Toch blijkt in de praktijk dat veel gemeenten daarmee worstelen. Daarnaast zijn de verschillen in de aanpak en de effectiviteit groot.

De actualiteit en het belang hiervan was voor het CCV en de SMVP de reden om het congres ‘Regie op veiligheid effectief? De zin en onzin van een wet op de regierol van gemeenten’ te organiseren.

Met deze publicatie geeft het CCV en de SMVP een terugblik op dit congres van 12 oktober 2009. Deze uitgave presenteert de nodige informatie, kennis, inzicht en opvattingen over de zin en onzin van een wettelijke regierol op veiligheid voor gemeenten.

Organisatie

  • Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
  • Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP)

Bestanden