Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Raadsleden en veiligheid - enquête 2015

Dit rapport presenteert de resultaten van een enquête onder raadsleden over de rol die zij hebben ten aanzien van veiligheid. In 2011 heeft het CCV een soortgelijke enquête onder raadsleden gehouden.

Beschrijving

Vier jaar na de eerste enquête en na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, is een nieuwe lichting raadsleden aangetreden. Dat was voor het CCV aanleiding om opnieuw, in samenwerking met de Vereniging van Raadsleden een enquête uit te zetten. De enquête is deels gebaseerd op de enquête van vier jaar geleden, maar ook vernieuwd om aan de wensen van 2015 te voldoen. Zo zijn er extra vragen opgenomen over Veilige Publieke Taak en Radicalisering.

Een greep uit de resultaten:

  • De meeste raadsleden (76 procent) vinden dat het thema veiligheid voldoende prioriteit krijgt in de gemeenteraad.
  • Meer dan de helft van de raadsleden heeft de indruk dat de burgemeester voldoende invloed op de politie heeft en dat de burgemeester de gemeente goed vertegenwoordigt in de lokale driehoek.
  • De raadsleden zijn verdeeld over de vraag of er voldoende wijkagenten aanwezig zijn: 36 procent vindt van wel en 38 procent van niet.
  • Volgens meer dan de helft (56 procent) van de raadsleden ligt de regie op lokale veiligheid bij de Veiligheidsregio. De gemeente komt met slechts 28 procent als tweede uit de bus. Dat terwijl de respondenten op de vraag 'waar de regie zou moeten liggen' wel met ruime meerderheid (59 procent) de gemeente kiezen, waar de regierol ook feitelijk ligt.
  • Verbale agressie en bedreigingen/intimidatie vormt nog steeds een probleem vormt voor respectievelijk 18 en 13 procent.
  • Bijna de helft van de respondenten (46 procent) vindt de aanpak van radicalisering een prioriteit voor de gemeente.
  • 45 procent van de raadsleden heeft behoefte aan meer informatie op het gebied van lokale veiligheid. Dat is een daling ten opzicht van de enquête in 2011, toen had 55 procent behoefte aan meer informatie.
  • De raadsleden hechten vooral prioriteit aan: woninginbraak, verkeersveiligheid en huiselijk geweld.
  • De website 'Raadsleden en Veiligheid' is niet erg bij raadsleden bekend (16 procent).

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Bestanden