Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Prioriteiten in veiligheid 2016

Gemeenten ervaren een daling van prioriteit voor de thema's rampen- en crisisbeheersing en ook op seksueel en huiselijk geweld. De aandacht voor de thema's veilige evenementen en georganiseerde criminaliteit steeg juist. Dat blijkt uit dit onderzoek naar het lokale veiligheidsbeleid.

Probleemstelling

Het doel van het onderzoek was een beeld te krijgen welke veiligheidsthema’s en welke organisatie- en sturingsthema’s momenteel prioriteit hebben binnen gemeenten. Ook werd gekeken naar de hoogte van de investeringen in deze thema’s. BMC vergeleek dit onderzoek met een onderzoek uit 2013.

Beschrijving

De respondenten is gevraagd naar prioriteiten en investeringen op zowel inhoudelijke thema’s als organisatie- en sturingsthema’s. Daarbij is steeds gevraagd naar de afgelopen periode (2013-2015) en de komende periode (2016-2018). 

Conclusies

De top 10 van inhoudelijke veiligheidsthema’s voor de komende jaren is voor een groot deel hetzelfde als die van de afgelopen jaren. Op nummer 1, 2 en 3 in zowel de komende periode (2016-2018) als de afgelopen periode (2013-2015) staan respectievelijk de thema’s inbraak woningen en bedrijven, overlast in de woon- en leefomgeving/woonoverlast en overlast jongeren/jeugdgroepen.

Ook de nummers 4, 5 en 6 voor de komende periode en de afgelopen periode zijn identiek: dit zijn respectievelijk de thema’s alcohol- en/of drugsgebruik jongeren, onveiligheidsgevoelens burgers en veilige evenementen.

Het thema handhavingsknelpunten georganiseerde criminaliteit komt voor afgelopen periode op plek 9 uit en staat voor de komende jaren op plek 7. Het thema rampen- en crisisbeheersing daalt juist van plek 7 naar plek 9. Nieuwkomer in de top 10 is softdrugsproblematiek; dit thema staat op plek 10 voor de komende periode.

Auteur

Jasper van Gaalen en Volkan Atalay

Organisatie

Adviesbureau BMC in opdracht van VNG 

Links

  • Download het onderzoek op de website van de VNG