Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Notitie 'Burgemeester en Veiligheid'

“Wat heeft een burgemeester nodig om zijn verantwoordelijkheid op het veiligheidsterrein waar te maken?” is de centrale vraag van de notitie ‘Burgemeester en Veiligheid’. Het antwoord daarop luidt: bestuurlijke kwaliteiten, een gedegen informatiepositie, een goede relatie met de gemeenteraad en het college en bevoegdheden die toegesneden zijn op de praktijk.

Beschrijving

De notitie beschrijft de maatschappelijke en bestuurlijke context waarbinnen de burgemeester invulling moet geven aan zijn veiligheidsportefeuille. De notitie bevat geen voorstellen voor extra bevoegdheden. Wel wordt inzicht geboden in lopende wetsvoorstellen die raken aan de rol van de burgemeester in het lokale veiligheidsdomein

De roep om de burgemeester ‘als veiligheidsbaas’ is groter geworden. De afgelopen jaren zijn nieuwe bevoegdheden voor de burgemeester voorbereid, ook buiten het klassieke openbare-orde-terrein. Deze notitie moet dan ook worden gezien als een markeringspunt en richtinggevend kader. Zij schetst het beeld van de burgemeester die de huidige samenleving nodig heeft.

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bestanden