Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Naar Nationale Veiligheidsindices

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de trends in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland weer te geven. In de methode worden zowel slachtofferenquêtes als politiecijfers gebruikt om de trends in sociale veiligheid op landelijk niveau te beschrijven.

Probleemstelling

De centrale vraagstelling is: Op welke manier kunnen ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland het beste in kaart worden gebracht?

Beschrijving

Het vernieuwende aan deze methode is de wijze waarop de ontwikkeling van criminaliteit wordt berekend. Zo wordt criminaliteit onderverdeeld in delicttypen, waarbij voor elk delicttype de bron wordt gekozen die de ontwikkeling zo betrouwbaar mogelijk beschrijft. Vervolgens worden de ontwikkelingen van de verschillende delicttypen, zover mogelijk, gewogen naar ernst en prevalentie en samengevoegd tot één criminaliteitsindex.

De ontwikkeling van criminaliteit is uitgesplitst in vier indices , die vier trends weergeven. Ten eerste een samengestelde trend bestaande uit geweldsdelicten, zedendelicten, vermogen met geweld, vernielingen en delicten tegen de openbare orde, diefstal zonder geweld en inbraken zonder geweld. Deze trend beslaat 80 procent van de totale door de politie geregistreerde criminaliteit. Daarnaast worden een trend in moord en doodslag, een trend in rijden onder invloed en een trend in doorrijden na een ongeval onderscheiden. Ten slotte wordt de ontwikkeling in fraude en bedrog, wapenmisdrijven en drugsmisdrijven los gepresenteerd. 

De methode wordt doorontwikkeld op het niveau van gemeenten. Naar verwachting wordt de methode in 2015 opgeleverd. 

Auteur

Vergouw, S.J., Jennissen, R.P.W., Weijters, G., Smit, P.R.

Organisatie

Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

Links

  • Het onderzoek is te downloaden op de website van het WODC