Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Lessen 'sociale calamiteiten en hun impact op de gemeente'

Op 1 juni 2016 vond bij het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een besloten rondetafelgesprek plaats over Sociale calamiteiten met maatschappelijke impact. Het consortium - CCV, PBLQ en Safety Valley - wil gemeenten graag helpen om enerzijds inzicht te krijgen in de kwetsbare punten binnen haar reguliere bedrijfsvoeringsprocessen. En anderzijds verbeteringen aandragen, zodat de gemeente beter is voorbereid als zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet. 

Conclusie

Aan het einde van de bijeenkomst zijn de belangrijkste lessen geformuleerd om mee te geven aan andere gemeenten en partners in de keten om de reguliere bedrijfsvoering te verbeteren. Deze leest u in de bijlage.

Document

Lessen 'sociale calamiteiten en hun impact op de gemeente'