Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Infosheet Veilige Publieke Taak binnen IVB

Deze infosheet is gemaakt voor ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid en gaat in op de integratie van het onderwerp Veilige Publieke Taak (VPT) binnen het lokale Integrale Veiligheidsbeleid.

Probleemstelling

Hoe is Veilige Publieke Taak (VPT) op te pakken bij het Integraal veiligheidsbeleid en welke rol kan de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) hierin spelen?

Beschrijving

De rol van de afdeling OOV kan op vier verschillende manieren worden ingevuld. Deze vier punten komen achtereenvolgens aan de orde:

  1. VPT opnemen in het integraal veiligheidsbeleid.
  2. Coördineren dat VPT voor politieke ambtsdragers is geregeld.
  3. Stimuleren dat ook andere werkgevers binnen de gemeente VPT oppakken.
  4. Afstemming met de afdeling personeel/HRM.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Bestanden