Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Gezamenlijke veiligheidszorg: volop lokale kansen in nieuw politiebestel

De nieuwe Politiewet treedt op 1 januari 2013 in werking. Wat er gaat veranderen en hoe de lokale verankering van de politie te versterken zijn essentiële vragen. De handreiking 'Gezamenlijke veiligheidszorg: volop lokale kansen in nieuw politiebestel' helpt gemeenten op weg.

Probleemstelling

Wat gaat er veranderen met de komst van de Politiewet en hoe is te zorgen voor lokale verankering.

Beschrijving

De publicatie Gezamenlijke Veiligheidszorg bevat:

  • De verschillende rollen die iedereen straks inneemt.
  • Geeft inzicht in de nieuwe kaders waarbinnen de samenwerking vorm kan krijgen.
  • Laat zien hoe via de driehoek is te sturen op de politie.
  • Voorbeelden van geslaagde vormen van samenwerking in het land.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie met vertegenwoordigers van de VNG, NGB, Raadslid.nu, Vereniging van Gemeentesecretarissen, de regioburgemeesters, het OM en de politie.

Bestanden