Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

De gemeente als regisseur

De handreiking maakt inzichtelijk aan welke voorwaarden moet worden voldaan om tot een succesvolle gemeentelijke regierol te komen.

Probleemstelling

Onderzocht is:

  • welke problemen gemeenten ondervinden bij de invulling van hun regierol;
  • welke rol het Rijk kan spelen;
  • hoe gemeenten de regierol adequaat kunnen oppakken. 

Beschrijving

Deze handreiking maakt inzichtelijk aan welke voorwaarden op rijksniveau en op lokaal niveau moet worden voldaan om tot een succesvolle lokale regierol te komen. Daarnaast is de publicatie bedoeld om het proces van regievoering op lokaal niveau te stimuleren. Tenslotte biedt het een mogelijkheid om de discussie hierover binnen het rijk en tussen het Rijk en gemeenten te stimuleren.

Toepassing

In het eerste deel ligt het accent op de rijksoverheid: wat moet het Rijk doen om ervoor te zorgen dat een gemeente daadwerkelijk die lokale daadkracht kan mobiliseren? In het tweede deel wordt aangegeven wat de gemeente zelf kan doen om maatschappelijke organisaties op lokaal niveau tot samenwerking te bewegen.

Organisatie

Partners + Pröpper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bestanden