Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Criteria voor de rol van gemeentesecretaris en veiligheid

CCV-projectleider Axel Weggelaar schreef vijf criteria over de rol van gemeentesecretarissen en veiligheid. De in totaal negen criteria kwamen tot stand in afstemming met een aantal gemeenten en zijn gepubliceerd op de website van de Vereniging Gemeentesecretaris.

Beschrijving

De criteria zijn toegespitst op de rol van de gemeentesecretaris in het brede domein van veiligheid. Het gaat om de volgende vijf criteria:

  1. Veiligheid is een managementthema. Veiligheid is ge√Įdentificeerd als een managementthema; de verantwoordelijkheid voor lijn- en programmasturing is in het gemeentelijk directieteam belegd.
  2. Integrale aanpak veiligheidsvraagstukken. Er is (lokaal of intergemeentelijk) voldoende aandacht, kennis en regievermogen georganiseerd om de gemeentelijke veiligheidstaken integraal aan te pakken en om een bijdrage te leveren aan de gemeenschappelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, ondermijning en overlast.
  3. Veiligheid is binnen de gemeente goed georganiseerd. De veiligheidsorganisatie van de gemeente is op adequaat niveau uitgerust en veiligheid is op een gezaghebbende wijze gepositioneerd.
  4. De driehoek wordt professioneel ondersteund. De driehoek wordt vanuit de gemeente(n) voldoende ondersteund; op alle gewenste niveaus zijn er voldoende ambtelijke contacten met de politie en OM.
  5. Intergemeentelijke samenwerking integrale veiligheid. De gemeente doet actief mee aan intergemeentelijke samenwerking op het gebied van integrale veiligheid.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Links

  • De Vereniging Gemeentesecretaris ondersteunt gemeentesecretarissen in de diverse facetten van hun werk. Kijk voor meer informatie en de andere criteria op de website gemeentesecretaris.nl