Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Checklist JUP

Met de checklist JUP biedt het CCV de gemeentelijk beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid een hulpmiddel bij het opstellen van een jaaruitvoeringsplan (JUP).

Beschrijving

De gemeente heeft de regierol op het lokaal veiligheidsbeleid. Om dit goed in te vullen, is het integraal veiligheidsplan (IVP) van belang. Artikel 38b Politiewet bepaalt dat gemeenten minimaal eens in de vier jaar (in een IVP) doelen vaststellen op het terrein van veiligheid. De concrete vertaling van het IVP kan jaarlijks plaatsvinden in een jaaruitvoeringsplan (JUP).

Het JUP is gekoppeld aan het meerjarig integraal veiligheidsplan (IVP). Voor een sterke lokale veiligheidsaanpak is dit document minstens zo belangrijk als het IVP. Aansluiting tussen beide documenten is onmisbaar in het bereiken van de in het IVP gestelde prioriteiten en doelen. Met de checklist JUP biedt het CCV de gemeentelijk beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid een hulpmiddel bij het opstellen van een IVP.

In de checklist:

  • Worden de kernelementen benoemd om tot een goed JUP te komen.
  • Kunnen de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een JUP snel worden bepaald.
  • Kunnen de mogelijke verbeterpunten bij het doorontwikkelen van een JUP worden geïdentificeerd.

Een digitale versie van de checklist is te vinden in het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid.

Naast het ontwikkelen van een checklist voor JUP’s ontwikkelde het CCV ook een checklist voor de IVP’s en een kwaliteitstoets voor de IVP’s en de JUP’s.

Organisatie

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Bestanden