Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Checklist IVP

Met de checklist IVP biedt het CCV de gemeentelijk beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid een hulpmiddel bij het opstellen van een integraal veiligheidsplan (IVP).

Beschrijving

De gemeente heeft de regierol op het lokaal veiligheidsbeleid. Om dit goed in te vullen, is het integraal veiligheidsplan (IVP) van belang. Artikel 38b Politiewet bepaalt dat gemeenten minimaal eens in de vier jaar (in een IVP) doelen vaststellen op het terrein van veiligheid. De concrete vertaling van het IVP kan jaarlijks plaatsvinden in een jaaruitvoeringsplan (JUP).

De wetgever geeft geen volledig antwoord op de vraag aan welke kwaliteitseisen een IVP moet voldoen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vinden het belangrijk om duidelijk te hebben welke elementen belangrijk zijn voor een kwalitatief sterk IVP en JUP. Met de checklist IVP biedt het CCV de gemeentelijk beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid een hulpmiddel bij het opstellen van een IVP.

In de checklist:

  • Worden de kernelementen benoemd om tot een goed IVP te komen.
  • Kunnen de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een IVP snel worden bepaald.
  • Kunnen de mogelijke verbeterpunten bij het doorontwikkelen van een IVP worden geïdentificeerd.

Een digitale versie van de checklist is te vinden in het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid.

Naast het ontwikkelen van een checklist voor IVP’s ontwikkelde het CCV ook een checklist voor de JUP’s en een kwaliteitstoets voor de IVP’s en de JUP’s.

Organisatie

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Bestanden