Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Afstudeerscriptie Het Kempencluster

Voor de opleiding Integrale Veiligheid deden Falko ten Have en Bep van Rooij een afstudeeronderzoek naar de wijze waarop de acht gemeenten van het Kempencluster tot een gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan kunnen komen.

Probleemstelling

Hoe kan met de acht gemeenten samen één gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan worden opgesteld.

Beschrijving

De gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre (het Kempencluster) maken sinds de vorming van de nationale politie samen deel uit van politiebasisteam de Kempen. De gemeenten zien vele voordelen van een meer intensieve samenwerking, waardoor de intentie is uitgesproken gezamenlijk een integraal veiligheidsplan op te stellen.

Uit diverse interviews blijkt dat de prioriteiten zoveel mogelijk gemeenschappelijk moeten worden opgesteld. Maar als lokale analyses lokale prioriteiten naar boven brengen, moeten ook deze onderbouwd terug kunnen komen in het gezamenlijke plan.

Aanbevelingen

  • De eerste aanbeveling is om het Kernbeleid Veiligheid en zijn bijbehorende formats te gebruiken als uitgangspunt voor de algehele vorm en invulling van het gezamenlijke integrale veiligheidsplan. De Checklist IVP is daarbij als aanvullend instrument te raadplegen.
  • Een andere aanbeveling is om één gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan op te stellen, waarin lokale inbreng van alle acht de gemeenten mogelijk is.
  • Tenslotte is het aan te bevelen de veiligheidsanalyse op lokaal niveau op te stellen en daarbij zoveel mogelijk uniformiteit in de meetinstrumenten te zoeken. In een gezamenlijke analyse op basis van samenvoeging van de lokale analyses kan daarna gekeken worden naar de gemeenschappelijke noemer.

Auteur

Falko ten Have en Bep van Rooij

Organisatie

Avans Hogeschool Den Bosch

Bestanden