Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Documenten

Filter zoekresultaten

Raadsleden en veiligheid - enquête 2015

05 september 2015

Dit rapport presenteert de resultaten van een enquête onder raadsleden over de rol die zij hebben ten aanzien van veiligheid. In 2011 heeft het CCV een soortgelijke enquête onder raadsleden gehouden.

lees meer

Naar Nationale Veiligheidsindices

24 december 2014

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de trends in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland weer te geven. In de methode worden zowel slachtofferenquêtes als politiecijfers gebruikt om de trends in sociale veiligheid op landelijk niveau te beschrijven.

lees meer

Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid

10 december 2014

Advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) over de positie van het lokale bestuur met betrekking tot lokale veiligheid: Rijk en gemeenten moeten beter samenwerken om lokale veiligheid te vergroten en de burgers moeten meer invloed hebben op de veiligheidsagenda.

lees meer

Vitale en veilige vakantieparken

30 september 2014

Op bungalowparken en campings die kampen met leegstand, liggen veiligheidsproblemen op de loer. Met welke maatregelen worden vakantiecentra weer vitaal?

lees meer

Michel van Eeten: 'Cybercriminaliteit is niet uitzonderlijk'

30 september 2014

Criminelen gaan met hun tijd mee. En dus zijn hacks van een computer of systeem aan de orde van de dag. Michel van Eeten, hoogleraar Bestuurskunde aan de TU Delft, geeft in de cybercrime special van Secondant zijn visie op de omvang en aard van de problematiek. En op de preventie en aanpak van internetcriminaliteit, een opgave voor burgers, ondernemers én overheden.

lees meer

Infosheet Veilige Publieke Taak binnen IVB

01 september 2014

Deze infosheet is gemaakt voor ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid en gaat in op de integratie van het onderwerp Veilige Publieke Taak (VPT) binnen het lokale Integrale Veiligheidsbeleid.

lees meer

Criteria voor de rol van gemeentesecretaris en veiligheid

08 juli 2014

CCV-projectleider Axel Weggelaar schreef vijf criteria over de rol van gemeentesecretarissen en veiligheid. De in totaal negen criteria kwamen tot stand in afstemming met een aantal gemeenten en zijn gepubliceerd op de website van de Vereniging Gemeentesecretaris.

lees meer

Infosheet (buurt)veiligheid in het sociale domein

18 juni 2014

Het sociale domein is volop in beweging: de rijksoverheid hevelt kerntaken op het gebied van jeugd, zorg en participatie over naar gemeenten. Dat deze veranderingen implicaties hebben voor de veiligheid in het sociale domein is duidelijk.

lees meer

Afstudeerscriptie Het Kempencluster

04 juni 2014

Voor de opleiding Integrale Veiligheid deden Falko ten Have en Bep van Rooij een afstudeeronderzoek naar de wijze waarop de acht gemeenten van het Kempencluster tot een gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan kunnen komen.

lees meer