Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Documenten

Filter zoekresultaten

Veiligheidseffectrapportage 2023

09 februari 2023

Veiligheidseffectrapportage (VER) versie 2023 is beschikbaar als handige clickable PDF zodat gemakkelijk en snel het praktische stappenplan kan worden doorlopen. Op deze manier denk je al in een vroeg stadium na over sociale veiligheid in je bouw- of renovatieproject. Nog voor de daadwerkelijke bouw begint, zijn mogelijke risico’s in beeld gebracht en passende veiligheidsmaatregelen of een alternatief ontwerp voorgesteld.

lees meer

Orde in de openbare orde

02 februari 2017

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) brengt in dit onderzoek de mogelijkheden van de openbare-ordebevoegdheden in kaart om zo de overzichtelijkheid en de toepasbaarheid van het openbare-orderecht te verbeteren.

lees meer

Wegwijzer van veiligheidscijfers naar beleid

12 januari 2017

Deze publicatie biedt gemeenten tools en verdieping zodat zij beter gebruik kunnen maken van de Veiligheidsmonitor. De basis van de wegwijzer zijn enkele leerkringen waar experts van het CBS, I&O Research, het CCV, politie Haaglanden en gemeenten toelichting gaven over het beter gebruik maken van cijfers uit de Veiligheidsmonitor.

lees meer

CCV Enquête Integraal Veiligheidsbeleid

12 oktober 2016

Het CCV heeft ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en/of veiligheidscoördinatoren gevraagd naar hun mening over veiligheidsthema’s. Woninginbraak staat op nummer 1 van de veiligheidsprioriteiten voor het komende jaar, blijkt uit deze tussentijdse rapportage. Meer resultaten van de enquête volgen.

lees meer

Leerkring Sociale Spanningen in de Wijk: dag 1

29 juni 2016

De eerste leerkringdag Sociale Spanningen in de Wijk vond plaats op 7 juni in Utrecht in de wijk Kanaleneiland met deelnemers van corporaties, gemeenten, inspectie voor jeugd, ministeries en welzijnsorganisaties. De dag werd georganiseerd door Platform 31 en het CCV.

lees meer

Niet zonder last

24 februari 2016

Scheldpartijen, smaad en lastercampagnes, dreiging met geweld, doodsbedreigingen, brandstichting, vernieling van persoonlijke eigendommen en bedreiging van gezins- of familieleden. Maar liefst 26 procent van de raadsleden heeft ermee te maken gehad, blijkt uit dit onderzoek van het Periklesinstituut, in samenwerking met het CCV en de Vertrouwenslijn.

lees meer

Prioriteiten in veiligheid 2016

31 december 2015

Gemeenten ervaren een daling van prioriteit voor de thema's rampen- en crisisbeheersing en ook op seksueel en huiselijk geweld. De aandacht voor de thema's veilige evenementen en georganiseerde criminaliteit steeg juist. Dat blijkt uit dit onderzoek naar het lokale veiligheidsbeleid.

lees meer