Product toegevoegd aan winkelmand
 

Informatiepositie gemeenten


Nieuws

Filter nieuwsberichten

  Overheden kunnen elkaar makkelijker tippen over criminele praktijken

  19 december 2019

  Gemeenten, provincies en het Rijk kunnen elkaar straks beter en eerder informeren wanneer het gevaar groot is dat een vergunning, overheidsopdracht of vastgoedtransactie wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Daarbij gaat het niet alleen om degene met wie de overheid ‘zaken’ doet, maar ook om zijn zakelijke relaties. Als het een crimineel…

  Lees meer

  CBS en BZK: Dashboard ’Zicht op Ondermijning’ online

  18 december 2019

  Het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’ is online. Het dashboard geeft gemeenten inzicht in patronen op het gebied van vastgoed en drugs in hun wijken, en is het resultaat van de City Deal ‘Zicht op Ondermijning’. Het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben het dashboard ontwikkeld.

  Lees meer

  Behoefteonderzoek Veilige Publieke Taak (VPT)

  13 december 2019

  Begin 2019 kreeg het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de opdracht om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de behoeften met betrekking tot ‘Veilig werken’ in het openbaar bestuur. De kwalitatieve verkenning die het CCV heeft opgeleverd, draagt…

  Lees meer

  Save the Date! Actualiteitencollege openbareorderecht

  16 oktober 2019

  Wil je op de hoogte zijn van de laatste inzichten en jurisprudentie binnen het openbareorderecht? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid op 11 december het Actualiteitencollege openbareorderecht. Save the Date!

  Lees meer

  Nieuwe kans: werkbezoek Intelligence en een veilige stad

  21 augustus 2019

  Wat kan je als gemeente doen om je informatiepositie vorm te geven? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de gemeente Tilburg organiseren op 13 september een werkbezoek rond het thema Intelligence en een veilige stad.

  Lees meer

  Steeds meer gemeenten investeren in intelligence

  03 juni 2019

  Dankzij het cluster Intelligence beschikt de gemeente Tilburg altijd over een actueel beeld

  van de veiligheidssituatie binnen de gemeentegrenzen. Om gemeenten te helpen bij het versterken van hun informatiepositie organiseerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) daarom werkbezoeken aan Tilburg voor gemeenten, politie…

  Lees meer

  Wegens succes herhaald: werkbezoek intelligence en een veilige stad

  17 mei 2019

  Medewerkers van verschillende gemeenten en de GHOR Brabant brachten vandaag een werkbezoek aan de gemeente Tilburg. Ze namen deel aan een interactieve presentatie die door Marit Beijers (kennismakelaar) verzorgd werd, met het onderwerp: intelligence en een veilige stad. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie…

  Lees meer

  Het CCV helpt kleine gemeenten bij verbeteren informatiepositie

  12 april 2019

  Werk je bij een gemeente met minder dan 100.000 inwoners? En wil je betere sturingsinformatie, of heb je behoefte aan beleid op een (relatief) nieuw fenomeen in je gemeente? Als je niet alleen vragen hebt, maar ook actief wilt bijdragen aan antwoorden en oplossingen, meld je dan aan voor een brainstormsessie van het Centrum voor…

  Lees meer

  12 april: Intelligence en een veilige stad

  12 maart 2019

  Op vrijdag 12 april 2019 van 10.30 tot 13.15 uur organiseert het CCV een werkbezoek aan de gemeente Tilburg. Tijdens dit werkbezoek verzorgt de gemeente Tilburg een interactieve presentatie met als onderwerp: werken met intelligence om te komen tot het veiliger maken van de stad.

  Lees meer

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid