Product toegevoegd aan winkelmand
 

Informatiepositie gemeenten


Type gebieden en problematiek

De lens maakt onderscheid tussen 4 specifieke gebieden in het buitengebied. Per type buitengebied is ook omschreven welke problematiek zich voordoet.

Per gebied vind je definities, links en de indicatoren om mogelijke ondermijning te herkennen. De indicatoren zijn gekoppeld aan de in het gebied voorkomende veiligheidsthema’s: drugs (afval, productie, handel), illegale prostitutie en mensenhandel.

Het gebiedstype 'bedrijventerreinen in buitengebieden' is een bijzondere categorie en wordt niet behandeld in dit dossier.

 

Agrarische gebieden

Leegstaande gebouwen

Natuurgebieden

Vakantie- en recreatieparken

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid