Product toegevoegd aan winkelmand
 

Informatiepositie gemeenten


Bronnen

In dit Excelbestand vind je een overzicht van bronnen en relevante organisaties. Informatie over indicatoren en relevante gegevens kunnen bij deze organisaties aangevraagd worden of online gevonden worden.

Het bestand is ingedeeld in de 4 typen gebieden en per type gebied opgedeeld in 3 kolommen;

  • Titel bron
  • Organisatie
  • Samenvatting/toelichting.

Het bestand kan worden gebruikt als groeidocument. Lokale of situationeel specifieke organisaties met informatie over ondermijning kunnen het bestand aanvullen. Op die manier ontwikkel je als gemeente een overzicht met alle relevante informatie.

Informatie van verschillende organisaties kan gecombineerd worden om tot meer inzichten te komen.

Bijvoorbeeld: Informatie van het Kadaster over administratieve leegstand kan gecombineerd worden met het insolventieregister om te zien of er nog activiteit in panden is van bedrijven die failliet zijn gegaan. Het Centraal Insolventieregister bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen van personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden.

Op basis van informatie van verschillende organisaties kunnen interventies worden gepleegd. Je kunt de informatie ook gebruiken om een interventie te evalueren door cijfers van voor en na de interventie met elkaar te vergelijken.

De informatie is daarnaast ook te gebruiken als sturingsinformatie voor en het funderen van beleid omtrent ondermijning in de buitengebieden van een gemeente.

Aanvullende hulpmiddelen

Barrièremodel

Modelprotocol gegevensdeling

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid