Product toegevoegd aan winkelmand
 

Informatiepositie gemeenten

Wouter Jong

Wouter Jong

Adviseur crisisbeheersing, Nederlands Genootschap voor Burgemeesters

Wat betekent het voor de praktijk van de burgemeester om een ‘sterke’ informatiepositie op het gebied van veiligheid te hebben? En wat is de invulling die u geeft aan dit begrip? 

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) ondersteunt burgemeesters door het aanreiken van strategische en praktische tips en ervaringen. In de rol als crisisadviseur ondersteun ik hen bij bestuurlijke dilemma’s, crisiscommunicatie en het gebruik van openbare orde bevoegdheden.

Uiteindelijk moet de perceptie leidend zijn. Neem een chemische brand of explosie binnen de gemeentegrenzen. De inwoners van een gemeente associëren een chemische brand met iets heel gevaarlijks. Of het echt gevaarlijk is, is minder relevant. 90% van de ondersteuning is gericht op goede communicatie, om aan te sluiten bij de perceptie van de buitenwereld. Het is nu eenmaal wat leeft onder de mensen. Het is de buitenwereld die de crisis bepaalt. Dáár moeten bestuurders iets mee doen. Als je te veel uit blijft gaan van de feitelijke situatie en geen oog hebt voor de manier waarop mensen een situatie ervaren, mis je de vanuit de overheid de aansluiting.

Hoe kan de burgemeester dus van invloed kan zijn op de sterkte van de informatiepositie op het gebied van veiligheid in het geval van een crisissituatie? 

Weten wat leeft onder de bewoners moet deel uitmaken van je omgevingsanalyse voor de burgemeester. Dat geldt bij crises, maar ook in het reguliere werk. Wat leeft zijn ook de emoties en de beelden die mensen bij een situatie hebben. Je moet kennisnemen van die beelden om te weten of je proportioneel reageert. Bij crises betekent het voor je communicatiestrategie bijvoorbeeld of je met een bewogen reactie moet komen, of dat het voldoende is als je als burgemeester een feitelijke tweet uitstuurt. Bij de samenwerking met de politie is het belangrijk elkaars taal te spreken en informatie over en weer te brengen en elkaar in de communicatieboodschap te versterken.

Zou dit ook kunnen gelden als advies om de informatiepositie van het lokaal bestuur op het gebied van (sociale) veiligheid te versterken? 

Ook op het gebied van sociale veiligheid moet je elkaars taal spreken en weten wie waarvan is. Sociale veiligheid verbetert niet als iedereen solistisch optreedt en communiceert. Je moet elkaar aan de achterkant vinden, om aan de voorkant een uniforme boodschap uit te dragen, die aansluit bij de perceptie van de inwoners. In die zin werkt het bij crises niet anders dan in het reguliere werk.

Meer weten? Bezoek de site burgemeesters.nl.