Product toegevoegd aan winkelmand
 

Informatiepositie gemeenten

Praktijkvoorbeeld: Patrick van den Brink

Interview met Patrick van den Brink, oud-burgemeester van IJsselstein.

Wat betekent het voor de praktijk van de burgemeester om een sterke informatiepositie op het gebied van veiligheid te hebben? En wat is de invulling die u geeft aan dit begrip?

Als burgemeester hechtte ik groot belang aan de levering van tijdige, volledige en juiste informatie. Ik maakte duidelijk dat ik niet overspoeld wilde worden door een brei van informatie en ruwe data. Als burgemeester moet je ook actief zijn in het aangeven wat voor informatie je wilt ontvangen en zelf regelen wanneer en wie jou bijvoorbeeld belt met informatie die er toe doet. Voorkom dat mensen druk zijn met het verzamelen van informatie waar vervolgens niets mee gebeurt.

Het fundament voor een goede informatiepositie is het benutten van de officiële informatiekanalen en samenwerkingsverbanden. Denk bijvoorbeeld aan de opschaling en afstemming binnen de Veiligheidsregio bij een crisissituatie.

Onderschat ook niet wat voor informatie je in de gemeente al voorhanden hebt. Dit is informatie die je aan de voorkant kunt halen bij bijvoorbeeld de jongerenwerker of de medewerker bij de groenvoorziening.

Weet echter ook in te schatten wat jouw specifieke eisen, als burgemeester, voor de informatiepositie zijn. Dit betekent onder meer dat je als burgemeester kijkt naar de grootte van de gemeente, de verouderde handboeken naast je neerlegt en bedenkt hoe je op informele wijze je informatiepositie kunt versterken en de momenten met de bewoners pakt.

Kan de burgemeester dus van invloed zijn op de sterkte van de informatiepositie op veiligheid? Kunt u daar een voorbeeld van geven?

De invulling van het Integraal Veiligheidsplan en de daarin vermelde prioritering vond voornamelijk plaats aan de hand cijfers en statistieken. Om veiligheid in de verschillende wijken te monitoren ging ik vooral uit van de beleving van de bewoners. Kennis nemen van de subjectieve veiligheid en het dicht blijven bij de belevingswereld van de bewoners voedde mijn informatiepositie als burgemeester.

Ook zou je de vrijheid kunnen nemen een budget vrij te maken om vrij te kunnen besteden aan actuele veiligheidskwesties. Uiteraard moet dit te verantwoorden zijn aan de raad. Dit budget geeft ruimte om snel in te spelen op een veranderende veiligheidsproblematiek.

Ik koos bewust voor een informele, open en transparante manier om met elkaar en met bewoners om te gaan. 50% van mijn tijd besteedde ik aan contacten met de bewoners van IJsselstein en ik denk dat veel van mijn oud-collega’s dit zo doen in hun gemeente.

Deze informele contacten in de wijken hadden ook als voordeel dat de cijfers waarover ik de beschikking had beter in hun context geplaatst konden worden. Hierbij is ook een goede terugkoppeling essentieel: geef aan de bewoners terug wat je met hun informatie hebt gedaan. Hierdoor zijn ze eerder geneigd om nieuwe signalen uit de buurt op informele wijze aan het lokaal bestuur te melden. Met andere woorden: als je belooft ergens op terug te komen, doe het dan ook.

Wat kunt u meegeven aan andere burgemeesters die het moeilijk vinden tot een betere informatiepositie te komen?

Dat niet in alle gevallen een sterke informatiepositie formeel maakbaar is. Kijk naar wat ik zei over de meerwaarde van de informele contacten als burgemeester. Ken de mensen die op cruciale posities zitten in je gemeente. Onderhoud deze contacten goed, zeker ook in tijden dat je niet direct iets ‘nodig hebt’. Investeer dus in mensen.