Product toegevoegd aan winkelmand
 

Informatiepositie gemeenten

Integrale persoonsgerichte aanpak - bijdrage politie

Met deze factsheet informeert de politie lokale bestuurders, ambtenaren en professionals betrokken bij persoonsgerichte- en/of TopX-aanpakken over de integrale persoonsgerichte aanpak bij de politie.

Beschrijving

Personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken kunnen het best worden aangepakt met een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s), waarbij ketenpartners als gemeente, politie, Openbaar Ministerie en hulpverlening samenwerken.

De integrale persoonsgerichte aanpak is een cyclische informatie gestuurde manier van werken. Uitgangspunt is dat het bevoegd gezag de veiligheidsproblemen prioriteert. De aanpak bestaat uit drie fasen: signaleren & adviseren, selecteren & prioriteren en aanpak & interventies. De factsheet gaat met name in op de eerste fase van signaleren en adviseren.

De politie benadrukt dat de integrale persoonsgerichte aanpak geen proces is van de politie alleen. De ketenpartners hebben nadrukkelijk invloed. De geprioriteerde veiligheidsproblemen aan de voorkant zijn bijvoorbeeld gezamenlijk gekozen.

Organisatie

Politie

Bestanden