Product toegevoegd aan winkelmand
 

Informatiepositie gemeenten

Handreiking voor Versterking Informatiepositie burgemeester

In deze handreiking vindt u tips voor burgemeesters over de informatiepositie bij veiligheidsproblemen.

Probleemstelling

In 2013 is door het WODC de informatiepositie van de burgemeester onderzocht. Uit dit onderzoek 'Weten wat er speelt' blijkt dat het geven van operationele informatie aan burgemeesters over het algemeen goed verloopt, maar dat burgemeesters behoefte hebben aan meer en betere analytische informatie en een nog soepeler informatie-uitwisseling tussen Openbaar Ministerie (OM) en burgemeesters.

Beschrijving

Daarom geven we in deze handleiding concrete tips voor de versterking van de informatiepositie bij:

  • Standaard veiligheidsproblemen: waar geen extra inspanning voor nodig is, maar waar met de reguliere organisatie tegenop kan worden getreden en waar u kunt monitoren op met de afgesproken voortgangsrapportages. Bijvoorbeeld de reguliere uitgaansperikelen.
  • Complexe veiligheidsproblemen: waar geen standaardaanpak voor is, maar die door meerdere partijen gezamenlijk en meestal langdurig moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld hardnekkige jeugdcriminaliteit, problematische gezinnen, vormen van ondermijnende criminaliteit zoals illegale hennepteelt.
  • Crisissituaties: een plotseling opkomend probleem dat een crisis veroorzaakt en snel moet worden opgelost. Bijvoorbeeld een aanslag of rellen.
  • Informatiedeling met het OM en de burgemeester: in de handreiking staat beschreven wat het belang is van de onderlinge informatieverstrekking, de mogelijkheden en hoe de informatie-uitwisseling tussen OM en gemeente versoepeld kan worden. 

Toepassing

De handreiking is tot stand gekomen op basis van de ervaring en kennis die burgemeesters, politiefunctionarissen, officieren van justitie en gemeenteambtenaren met elkaar hebben gedeeld in drie workshops.

Dit document is geschreven als een handreiking voor burgemeesters, maar ook bedoeld voor medewerkers van OM, politie en gemeenten. Het geeft hen mogelijkheden om de informatiepositie van de burgemeester te versterken.

Bestanden