Product toegevoegd aan winkelmand
 

Informatiepositie gemeenten

Documenten

Filter zoekresultaten

Onderzoek: Gemeenten meer tevreden over hun informatiepositie dan 3 jaar geleden

16 november 2020

In 2020 deed het CCV beknopt onderzoek naar de informatiepositie van gemeenten (<50.000) op het gebied van veiligheidsonderwerpen. Op basis van deze peiling zien we dat de respondenten over een betere informatiepositie beschikken dan drie jaar geleden (59% geeft aan meer tevreden te zijn). Wel wisselt dit per onderwerp. Zeker voor relatief nieuwe onderwerpen zoals ondermijning en cybercrime moet deze informatiepositie nog opgebouwd worden. Het is niet verrassend dat de onderwerpen Ondermijning, Zorg en Veiligheid en Leefbaarheid/kwetsbare wijken de meeste aandacht krijgen op dit gebied.

lees meer

Positie lokaal bestuur

03 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de (sociale) veiligheid. Handhaving van de openbare orde is exclusief toebedeeld aan de burgemeester. Een goede informatiepositie speelt altijd voor alle partijen een essentiële rol

lees meer

Proeve van wetgeving

30 september 2017

In deze ‘Proeve van wetgeving’ is per onderwerp aangegeven welke wet gewijzigd moet worden en vervolgens wordt de voorgestelde wijziging nader toegelicht.

lees meer

Aanpak van ondermijning

06 juli 2017

Heeft de VNG een rol bij de aanpak van ondermijning, en zo ja, wat is die rol dan? De VNG heeft voor ogen de gemeenten te ondersteunen, maar wat is de rol van gemeenten dan op het gebied van ondermijning en wat is de rol van de andere betrokken partijen?

lees meer

Orde in de openbare orde

02 februari 2017

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) brengt in dit onderzoek de mogelijkheden van de openbare-ordebevoegdheden in kaart om zo de overzichtelijkheid en de toepasbaarheid van het openbare-orderecht te verbeteren.

lees meer

Wegwijzer van veiligheidscijfers naar beleid

12 januari 2017

Deze publicatie biedt gemeenten tools en verdieping zodat zij beter gebruik kunnen maken van de Veiligheidsmonitor. De basis van de wegwijzer zijn enkele leerkringen waar experts van het CBS, I&O Research, het CCV, politie Haaglanden en gemeenten toelichting gaven over het beter gebruik maken van cijfers uit de Veiligheidsmonitor.

lees meer

De wereld op zijn kop

21 oktober 2016

Dit onderzoek is een verkenning van de lerende praktijk in het integrale veiligheidsdomein. In die praktijk kwamen de onderzoekers tal van (gemeentelijk) regisseurs tegen die, al dan niet met juridische ondersteuning, op zoek zijn naar ‘de juiste balans’ tussen het delen van de noodzakelijke informatie met het oog op een optimale ondersteuning van de betrokken burgers, en de borging van privacy.

lees meer