Product toegevoegd aan winkelmand
 

Huiselijk geweld en kindermishandeling


Signalen van partnergeweld

Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 volwassenen te maken met ernstige of herhaaldelijk huiselijk geweld. Elke vorm van huiselijk geweld is strafbaar, maar slechts een klein deel van de slachtoffers doet aangifte.

Vanuit veiligheidsoogpunt is kennis over huiselijk geweld en de verschillende signalen belangrijk om veiligheidsvraagstukken op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het inschatten van de veiligheidsrisico’s, het maken van de juiste afwegingen en grenzen stellen. Goed signaleren maakt duidelijk waar grenzen nodig zijn of handhaving, dan wel zorg nodig is. Het geeft aan met wie moet worden samengewerkt om tot een duurzame verandering te komen en te zorgen dat de veiligheid gewaarborgd is.

Voor het zorgdomein geldt hetzelfde. Ook zorgprofessionals moeten de juiste signalen door kunnen zetten, zodat de veiligheid van betrokkenen op een zorgvuldige manier kan worden gewaarborgd. Speelt er agressie in een situatie, dan kunnen de veiligheidsprofessionals grenzen aangeven en zo ruimte creëren voor zorgtrajecten.

Deze integrale bril is noodzakelijk voor dit soort thema’s, waarbij veiligheids- als zorgvraagstukken tegelijkertijd spelen.

Signalen huiselijk geweld

Signalen stalking

Signalen achterlating of verstoting

Signalen genitale verminking

Signalen van ouderverstoting


In het belang van de aanpak en de veiligheid moet je op de hoogte (willen) blijven van nieuwe trends en ontwikkelingen binnen huiselijk geweld en kindermishandeling. Die ontwikkelingen vind je op deze pagina’s.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid