Product toegevoegd aan winkelmand
 

Huiselijk geweld en kindermishandeling


Aanpakken van ouderenmishandeling

Om ouderenmishandeling goed aan te pakken, zijn er landelijk, regionaal en lokaal afspraken gemaakt. Op deze pagina vind je ook een overzicht van instanties waar je als professional terecht kunt met vragen of cases.  

Belangrijk in de aanpak van ouderenmishandeling

  • Bel bij acute onveiligheid 112.
  • Iedereen die met ouderen werk, moet bij een vermoeden van huiselijk geweld handelen volgens de stappen van de meldcode. De meldcode is een overzichtelijk 5 stappenplan waarin staat wat een professional kan doen bij het vermoeden van ouderenmishandeling.
  • Veilig Thuis werkt met een handelingsprotocol. Dit geeft een duidelijke richtlijn van de taken en bevoegdheden van Veilig Thuis.
  • Q&A De veranderde werkwijze Veilig Thuis. Informatie in een pdf op veiligthuis.nl voor professionals die werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Wet op tijdelijk huisverbod: een burgemeester kan een tijdelijk huisverbod van 10 dagen opleggen aan de pleger van huiselijk geweld. Dit huisverbod kan worden verlengd tot ten hoogste 4 weken na oplegging.
  • Een slachtoffer van huiselijk geweld kan via een civiele procedure een straatverbod aanvragen.
  • Soms loopt huiselijk geweld zo uit de hand dat slachtoffers het beste naar een veilige plek kunnen gaan.
  • Ontspoorde zorg en/of geweld in een zorgrelatie moet gemeld worden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Rollen en taken partners in de aanpak van ouderenmishandeling

Er zijn verschillende partners betrokken bij de aanpak van ouderenmishandeling. Hieronder vind je een kort overzicht van de belangrijkste partners.

Politie

Gemeente

Veilig Thuis

Huisarts

Zorg- en Veiligheidshuis

MDA ++

Sociale wijkteams


Wat kun je doen?

Draag bij aan preventie binnen je organisatie of gemeente. Vraag je af of de kennis over ouderenmishandeling voldoende is, kennen collega’s de meldcode en hoe zij deze moeten gebruiken? Zoek de samenwerking op met partners en beleg signalen of meldt signalen wanneer dit nodig is. Lukt dit niet, vraag dan om meer informatie of hulp aan bijvoorbeeld Veilig Thuis, het CCV, Movisie of het NJI.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid