Product toegevoegd aan winkelmand
 

Huiselijk geweld en kindermishandeling


Signalen van kindermishandeling

Elk kind heeft recht op veiligheid. Jaarlijks worden naar schatting 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Kindermishandeling bedreigt kinderen in hun ontwikkeling en heeft ook gevolgen op volwassen leeftijd.

Naast de effecten op de persoon, kunnen deze gevolgen ook terug te zien zijn in de maatschappij. Denk aan een verhoogd risico op het zelf gebruiken van geweld, verslavingsproblematiek en overlast veroorzaken op latere leeftijd. Elke vorm van kindermishandeling is strafbaar.

Kindermishandeling en samenwerking tussen veiligheid en zorg

Vanuit veiligheidsoogpunt is kennis over huiselijk geweld en de verschillende signalen belangrijk om veiligheidsvraagstukken op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het inschatten van de veiligheidsrisico’s, het maken van de juiste afwegingen en grenzen stellen. Goed signaleren maakt duidelijk waar grenzen nodig zijn of handhaving, dan wel zorg nodig is. Het geeft aan met wie moet worden samengewerkt om tot een duurzame verandering te komen en te zorgen dat de veiligheid gewaarborgd is.

Vanuit de zorg bekeken, geldt hetzelfde. Ook zorgprofessionals moeten de juiste signalen door kunnen zetten zodat de veiligheid van betrokkenen op een zorgvuldige manier kan worden gewaarborgd. Speelt er agressie in een situatie, dan kunnen de veiligheidsprofessionals grenzen aangeven en zo ruimte creëren voor zorgtrajecten.

Deze integrale bril is noodzakelijk voor dit soort thema’s, waarbij zowel veiligheids- als zorgvraagstukken tegelijkertijd spelen.

Signalen van kindermishandeling

Signalen genitale verminking

Signalen van achterlating of verstoting

Signalen van ouderverstoting


In het belang van de aanpak en de veiligheid moet je op de hoogte (willen) blijven van nieuwe trends en ontwikkelingen binnen huiselijk geweld en kindermishandeling. Die vind je binnen dit dossier, of bij het NJi of Movisie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid